Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewska Policja i Straż Pożarna prowadzi spotkania z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie podczas wakacji.

Data publikacji 08.06.2009

Dziś w Szkole Podstawowej w Wierzbowie odbyło się  spotkanie profilaktyczno edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, na którym pracownica Komendy Powiatowej Policji  w Grajewie wspólnie z pracownikiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie omówili zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

Na spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Wierzbowie przedstawiciele  KPP w Grajewie i KPPSP w Grajewie omówili dzieciom zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Uczniom przedstawiono zasady zachowania podczas pożaru, ulatniania się gazu. Przekazano informacje na temat bezpiecznego zachowania się w lesie, nad wodą, podczas prac w gospodarstwie.
Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie prowadzą również sami spotkania z dziećmi i młodzieżą na terenie całego powiatu grajewskiego i przekazują wiedzę na temat wakacyjnych zagrożeń (w mieście, na wsi, na obozie , nad wodą, w lesie, podczas trwania imprez) i sposobów ich unikania.

* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji