„Prewencja na start” - zrób pierwszy krok do kariery! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Prewencja na start” - zrób pierwszy krok do kariery!

Data publikacji 29.07.2009

Zrób pierwszy krok do kariery i weź udział w rekrutacji do programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów na rzecz działalności prewencyjnej - „Prewencja na start”.
„Prewencja na start” to program mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie woj. podlaskiego poprzez zwiększenie zakresu oraz jakości policyjnych działań prewencyjnych, aktywizację zawodową i wzrost zdolności zatrudnieniowych bezrobotnej młodzieży.

Zadaniem osób biorących udział w programie jest realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Polega to w głównej mierze na prowadzeniu zajęć edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowaniu konkursów, redagowani ulotek i materiałów o treściach prewencyjnych.
Do udziału w stażu zapraszamy przede wszystkim absolwentów wyższych uczelni o kierunkach:

-pedagogicznym
-psychologicznym
-socjologicznym

W związku z tym, iż w działalności prewencyjnej przydatne są również inne umiejętności i wiedza, założyliśmy możliwość przyjęcia na staż osób, które nie spełniają powyżej określonych kryteriów związanych z kierunkiem i poziomem wykształcenia. Jesteśmy, zatem otwarci również na osoby z wykształceniem średnim, czy też innym wykształceniem wyższym. Warunkiem jest jednak, aby osoby te posiadały motywację do wykonywania zadań prewencyjnych w Policji, pomysł na wykorzystanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz przede wszystkim predyspozycje interpersonalne niezbędne w tego rodzaju pracy.

Program stwarza doskonałą okazję przygotowania się do wejścia na rynek pracy. Daje możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego udokumentowaną praktyką. Ponadto stażyści w programie „Prewencja na start” objęci są dodatkowymi szkoleniami.

Wszystkich zainteresowanych stażem w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu. Informację na temat charakteru stażu można także uzyskać w Zespole Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Grajewie – nr tel. (086) 273 02 37.

Grażyna Rodzeń – Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji