„Pozory mylą, dowód nie” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Pozory mylą, dowód nie”

Data publikacji 30.07.2009

Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie odwiedzają punkty sprzedaży alkoholu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. W sklepach rozdają materiały edukacyjne i rozmawiają ze sprzedawcami na temat problemu dostępu nieletnich do alkoholu.

Po raz kolejny funkcjonariusze włączyli się w ogólnopolską kampanię pod hasłem „Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony”. W tym roku od lipca do września prowadzona jest akcja pod hasłem „Pozory mylą, dowód nie”. Jej celem jest zmniejszenie rozmiarów niepokojącego zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim i zmiana postawy sprzedawców w takich sytuacjach. Działania policjantów skierowane są nie tylko do sprzedawców i właścicieli sklepów sprzedających napoje alkoholowe ale również całego społeczeństwa. Policjanci i pracownicy komendy, którzy w tym okresie odwiedzają i kontrolują rozmaite punkty sprzedaży alkoholu rozmawiają i uświadamiają personelowi jak powinien się zachować w styczności z nieletnimi. Przy tej okazji rozdają też specjalnie przygotowane plakaty i ulotki edukacyjne.


SPRZEDAWCO PAMIĘTAJ !!!
 

Prawo jest jednoznaczne i powinno być respektowane: sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo.

Kara za sprzedaż alkoholu nieletnim obejmuje:

1. Utratę zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Grzywnę.
3. Przepadek napojów alkoholowych.


Sprzedawco, jeżeli masz czasem wątpliwości, czy osoba prosząca o alkohol jest pełnoletnia, sprawdź to – masz do tego prawo!

Jeżeli osoba jest pełnoletnia, z pewnością potrafi to udowodnić. Poproś ją o dowód osobisty, prawo jazdy lub legitymację. Jeśli nie ma przy sobie dowodu tożsamości, odmów sprzedaży!


Gdy odmawiasz sprzedaży alkoholu nieletnim: 

1. Jesteś w zgodzie z prawem. Nie ryzykujesz utraty koncesji i kary grzywny.
2. Zapobiegasz negatywnym następstwom spożycia alkoholu przez osoby nieletnie, takim jak: ryzyko konfliktu z prawem, akty przemocy, wypadki - również śmiertelne, ryzyko uzależnienia.
3. Dajesz dowód odpowiedzialności za siebie i innych.


Jak odmówić sprzedaży alkoholu nieletnim:

 

1. Wyraźnie powiedz NIE!

2. Wyraźnie podaj powód odmowy! (możesz powołać się na podstawę prawną)

3. Odwołaj się do grożącej Ci kary!

 

PAMIĘTAJ!
PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE!
BĄDŹ ODPOWIEDZIALNYM SPRZEDAWCĄ!


Sporządzono w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji
 w Grajewie

* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji