Konferencja - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja

Data publikacji 13.08.2009

W dniu 10 sierpnia 2009 roku o godzinie 12.00 w swojej siedzibie, Komenda Powiatowa Policji w Grajewie zorganizowała konferencję pt.: „ Realizacja przez organizatora i inne podmioty zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych w świetle wchodzącej w życie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych”. W cieszącym się sporym zainteresowaniem i prowadzonym przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie mł. insp. Grzegorza Dołęgowskiego spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, przedstawiciele lokalnych organów samorządowych, klubów sportowych oraz organizatorów miejscowych imprez. Podczas przygotowanej przez mgr Bogdana Ratomskiego multimedialnej prezentacji oraz w czasie żywej dyskusji uczestnicy konferencji zapoznali się z:

  • najważniejszymi zmianami w nowej ustawie,
  • nowym katalogiem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z organizowaną imprezą masową,
  • odpowiedzialnością organizatora za bezpieczeństwo imprezy masowej,
  • obowiązkami uprawnieniami służy porządkowej organizatora,
  • trybem wydawania zezwolenia na organizację imprezy masowej
  • zasadami kontroli przestrzegania przez organizatora imprezy masowej przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i warunków zawartych w zezwoleniu na jej przeprowadzenie.

* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji