Działania kontrolne pod nazwą „Pasy Bezpieczeństwa” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne pod nazwą „Pasy Bezpieczeństwa”

Data publikacji 26.11.2009

Wczoraj na terenie powiatu grajewskiego przeprowadzane zostały działania „Pasy Bezpieczeństwa”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na to, czy kierowca i pasażerowie maja zapięte pasy bezpieczeństwa. Działania miały również na celu reagowanie na nieprawidłowe przewożenie dzieci.

Policja cyklicznie prowadzi działania kontrolne, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, ograniczenie liczby tragicznych wypadków oraz wyrobienie u kierujących pojazdami przeświadczenia o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Działania mają na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego poważnych konsekwencji, do jakich może dojść w przypadku nie zapięcia pasów w momencie kolizji lub wypadku. Stosowanie pasów bezpieczeństwa oraz fotelików ochronnych dla dzieci ma istotny wpływ na skutki wypadków drogowych. Natomiast nadmierna lub niedostosowana do panujących warunków ruchu prędkość od lat stanowi najczęstszą przyczynę najgroźniejszych wypadków drogowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. kierujący pojazdem samochodowym oraz osoby przewożone takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa mają obowiązek korzystania z tych pasów podczas jazdy – za naruszenie tego przepisu grozi mandat karny w wysokości 100zł oraz dodatkowo dwa punkty karne.

* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji