Nowe przepisy w walce z pijanymi kierowcami - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe przepisy w walce z pijanymi kierowcami

Data publikacji 14.01.2010

8 stycznia 2010 roku Sejm znowelizował Kodeks Karny, Kodeks Karny Wykonawczy. Nowe przepisy zaostrzają kary dla pijanych kierowców oraz tworzą Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W myśl nowych przepisów nietrzeźwy kierowca, który spowodował wypadek, którego skutkiem była czyjaś śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, może zostać pozbawiony prawa jazdy. Ponadto jeśli Sąd odstąpi od orzeczenia zakazu kierowania pojazdem, wówczas zobowiązany będzie do uzasadnienia takiej decyzji.

W przypadku gdy kierujący pojazdem jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego oraz był wcześniej skazany za jazdę po pijanemu – znowelizowane przepisy przewidują karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowo stworzony Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej będzie finansowaną pomocą dla ofiar wypadków i ich rodzin, a także dla odbywających karę pozbawienia wolności, zwalnianych z zakładów penitencjarnych oraz ich rodzin.

Źródłem finansowym Funduszu mają być: orzeczone przez sądy nawiązki oraz świadczenia pieniężne, potrącenia w wysokości 20 procent wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych, wykonania kar dyscyplinarnych, spadków, zapisów i darowizn a także dotacji.

Według dotychczasowych przepisów, pieniądze z nawiązek przeznaczane były jedynie na cele bezpośrednio związane z ochroną środowiska, ochroną zdrowia, pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ochroną dóbr naruszonego lub zagrożonego przestępstwem.

Źródło: Piotr Pieszczyk