Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie grajewskim. - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie grajewskim.

Data publikacji 23.02.2010

Grajewscy policjanci przyłączali się do obchodu Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.Wspólnie z przedstawicielami instytucji pomocowych udzielają parad dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

W tym tygodniu od poniedziałku policjanci z Grajewa w ramach akacji zorganizowali tzw. punkty informacyjno – konsultacyjne na terenie powiatu grajewskiego. Mundurowi pełnią w nich dyżury wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Państwowego Centrum Pomocy  Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kuratorem sądowym. W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem uzyskują informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Każdą osobę zainteresowaną - ofiarę przestępstwa lub osobę jej bliską zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.