Nietrzeźwy rowerzysta - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nietrzeźwy rowerzysta

Data publikacji 12.05.2010

Wczoraj około godziny 17.00 w Tamie policjanci zatrzymali do kontroli rowerzystę. Okazało się, że 46- latek jest pijany. Badanie alkomatem wykazało 2,87 promila w organizmie. Teraz mężczyzna  za nieodpowiedzialną jazdę odpowie przed sądem.

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest negatywnym, lecz bardzo częstym zjawiskiem. Należy zwrócić uwagę na to, że w zależności od poziomu alkoholu u kierującej pojazdem osoby czyn ten może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Natomiast zawsze jego popełnienie jest związane z zastosowaniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Wykrycie obecności alkoholu we krwi może nastąpić na drodze:

1. Pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą alkomatu (badanie wykonuje uprawniony do tego funkcjonariusz za pomocą podręcznego przyrządu).

2. Pomiaru stężenia alkoholu we krwi sprawcy (pobierana jest ona w oddziale szpitalnym i poddawana analizie laboratoryjnej przez uprawnione do tego osoby).

Kierujący pojazdem ma prawo odmówić poddania się kontroli na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, jednak w tej sytuacji zmuszony jest poddać się badaniu laboratoryjnemu krwi.

W prawie polskim wyróżnia się 2 poziomy stężenia alkoholu we krwi, od których zależy odpowiedzialność sprawcy. Jest to tzw. stan po użyciu alkoholu, który w przypadku kierowania pojazdem jest wykroczeniem oraz stan nietrzeźwości, który w tym samym przypadku jest przestępstwem. 

Zawartość alkoholu w organizmie sprawcy:

Stan po użyciu alkoholu 

Jeżeli zawartość alkoholu waha się w przedziale  od 0,2‰ do 0,5‰ promila alkoholu we krwi albo od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w dm³ wydychanego powietrza to mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu. Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu zagrożonym jest zgodnie z kodeksem wykroczeń karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 

Surowszej odpowiedzialności karnej podlegają osoby będące w stanie nietrzeźwości. 

Stan nietrzeźwości 

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 ‰ albo 0,25 mg na dm³ wydychanego powietrza. Osoby prowadzące pojazd, które znajdują się w stanie nietrzeźwości podlegają na mocy art.  178. kodeksu wykroczeń karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.