Konkurs: "Wspomnienia z wakacji" - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs: "Wspomnienia z wakacji"

Data publikacji 24.06.2011

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z innymi podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w 2011 roku organizuje konkurs pn. "Wspomnienia z wakacji"

Przedmiotowy konkurs jest jedną z form popularyzowania bezpiecznego zachowania, ograniczenia przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży.

Adresatami konkursu „Wspomnienia z wakacji” są dzieci i młodzież z placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, organizacji zrzeszających dzieci i młodzież, organizacji pozarządowych woj. podlaskiego.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu woj. podlaskiego w zakresie poznawania zasad bezpiecznego spędzania czasu w okresie wakacji.

Konkurs "Wspomnienia z wakacji" realizowany będzie w dwóch kategoriach:

  • konkurs plastyczno - fotograficzny skierowany do dzieci w wieku 6 - 14 lat,
  • projekt prewencyjny na rzecz bezpieczeństwa w sezonie wakacyjnym skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Tematyka konkursu powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia. Prace oraz projekty powinny poruszać tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Za najlepszą pracę plastyczną, fotograficzną oraz projekt prewencyjny przewidziane są trzy nagrody, które zostaną przekazane laureatom konkursu.

Ponadto, placówka, z której autor/autorzy pracy/projektu prewencyjnego zostaną nagrodzeni, otrzyma CERTYFIKAT "WAKACYJNEGO EDUKATORA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH WOJ. PODLASKIEGO" 2011 roku wydanego przez Podlaskiego Wojewodę, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, kulturalne, organizacje zrzeszające dzieci i młodzież, organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie www.podlaska.policja.gov.pl.

Pliki do pobrania