"16 dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet" - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"16 dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet"

Data publikacji 24.11.2010

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy wobec kobiet”

"16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet" to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Zaczyna się ona 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat ma wymiar symboliczny. podkreśla fakt, że prawa kobiet są prawami człowieka.  

Kampanie 16 dni stanowią strategię osób i organizacji na całym świecie zaangażowanych w wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na przecz powstrzymanie przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.