Przaypominamy o obowiązku odśnieżania - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przaypominamy o obowiązku odśnieżania

Data publikacji 15.12.2010

Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów, chodników oraz usuwaniu sopli lodowych. Zgodnie z obowiązującym prawem za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Obowiązek ten ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków, którzy powinni spowodować usunięcie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budynków, tj. wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego obiektu. Przypominamy również o odśnieżaniu chodników, gdyż na skutek takich zaniedbań bardzo często dochodzi do upadków, poślizgnięć, a konsekwencji do poważnych uszkodzeń ciała.