Konkurs pn. „NA GROŹNEGO PSA – OBRONNY ŻÓŁW” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs pn. „NA GROŹNEGO PSA – OBRONNY ŻÓŁW”

Data publikacji 24.06.2011

Konkurs organizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Konkurs polegać będzie na przygotowaniu przez uczestnika poradnika profilaktycznego zawierającego informacje nt. jak ustrzec się przed pogryzieniem przez psa oraz jakie obowiązki posiadają właściciele psów wynikające z faktu ich posiadania. Konkurs adresowany jest do młodzieży z placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych, organizacji zrzeszających dzieci i młodzież, organizacji pozarządowych woj. podlaskiego.

W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca. Nagrodzone za zajęcie I, II, III miejsca poradniki profilaktyczne zostaną zamieszczone na stronie internetowej Podlaskiej Policji tj. www.podlaska.policja.gov.pl oraz rozesłane drogą elektroniczną do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. podlaskiego.

Placówka, z której autor poradnika zostanie nagrodzony za zajęcie I, II i III miejsca, otrzyma DYPLOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM PN. ”NA GROŹNEGO PSA – OBRONNY ŻÓŁW”, podpisany przez Podlaskiego Wojewodę, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku.

Opiekun uczniów, którzy zostaną nagrodzeni za zajęcie I, II i III miejsca otrzyma DYPLOM EDUKATORA ZASAD BEZPIECZNEGO KONTAKTU Z GROŹNYM PSEM, podpisany przez Podlaskiego Wojewodę, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Pliki do pobrania