Konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej (ECPA) - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej (ECPA)

Data publikacji 04.08.2011

Rusza kolejna edycja konkursu ona Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej. Tematem konkursu w 2011 r. jest „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”. Konkurs jest otwarty na przedsięwzięcia prewencyjne, innowacyjne, zawierające pakiet alternatywnych rozwiązań ukierunkowanych na ograniczanie przestępstw i wykroczeń.

Projekt składany do konkursu ECPA powinien spełniać w szczególności następujące kryteria:

- dotyczyć zapobiegania i/lub ograniczania przestępczości lub poczucia zagrożenia, mieszcząc się w ramach tematu konkursu ECPA

- zostać uprzednio poddany ewaluacji, która wskazuje, iż wszystkie bądź większość jego celów została osiągnięta,

- być innowacyjny, oparty na podejściu i trafnie dobranych metodach, o ile jest to możliwe,

- opierać się na współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, jeśli jest to możliwe

-dawać możliwość powielania i zastosowania przez różne podmioty Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dot. konkursu ECPA zostaną zamieszczone na stronie internetowej MSWiA, w zakładce współpraca międzynarodowa/EUCPN.

    Projekt na konkurs należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Grajewie do dnia 01.09.2011 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Wydział  Prewencji

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie