Policja radzi - żebractwo - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja radzi - żebractwo

Data publikacji 19.09.2011

Żebractwo to zjawisko budzące niezadowolenie społeczne i rzutujące na ogólny poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce.

Niechlujny i odpychający wygląd, podejrzenia o choroby, skłonności do alkoholu, nachalne zachowanie, stanowią zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa obywateli. Przechodnie nagabywani przez żebraków obawiają się o swoje bezpieczeństwo i domagają się od Policji zdecydowanych działań przeciwdziałających temu zjawisku.

Żebractwo to kontrowersyjny problem społeczny. Należy pamiętać, że żebracy - to zarówno ludzie niezaradni życiowo, ale i ludzie podejmujący ten proceder z czystej kalkulacji, uznając go za dobry sposób na łatwy zarobek poprzez wykorzystanie ludzkiej naiwności.

Należy mieć świadomość, że drobne datki to najgorszy sposób pomocy. Zdobyte w ten sposób pieniądze rzadko przeznaczane są na cel zgodny z intencją ofiarodawcy.

W przypadkach stwierdzenia wykroczeń związanych z żebractwem, konsekwencjami, w zależności od rodzaju wykroczenia, będą mandaty nałożone przez policjantów, grzywny wyznaczone przez sąd, kara ograniczenia wolności co oznacza skierowanie do wykonywania prac na cele społeczne, a także kara aresztu od 5 do 30 dni.


Art. 58. § 1 KW. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Art. 58. § 2 KW. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Art. 104 KW. Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.