„Nie bądźmy obojętni…” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie bądźmy obojętni…”

Data publikacji 25.10.2011

Życie i zdrowie ludzkie, jako wartość szczególnie cenna, w pełni uzasadnia potrzebę poszukiwania rozwiązań dających poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego. Dlatego też funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji zorganizowali dziś spotkanie z przedstawicielami instytucji pomocowych by wspólnie podjąć działania zmierzające do minimalizacji liczby tragicznych zdarzeń w okresie jesienno-zimowym.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku funkcjonariusze Wydziału Prewencji zorganizowali spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze interwencji i pomocy osobom bezdomnym, starszym, niezaradnym oraz niepełnosprawnym.

Na spotkaniu uzgodniono formy współpracy oraz realizowanych wspólnych przedsięwzięć przy aktywnym udziale studentów białostockich uczelni tj. uruchomienie punktów poradnictwa w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Eleos Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei”, zajęcia z osadzonymi zagrożonymi bezdomnością w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym w Białymstoku. Zaplanowano również z Fundacją „Spe Salvi” realizację nowej inicjatywy w postaci streetworkingu, jako alternatywnej formy pomocy oraz odwiedziny osób wymagających wsparcia w okresie zimowym przez studentów w asyście pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

W bieżącym okresie zimowym zaplanowano też z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku wydruk materiałów informacyjnych w postaci „Informatora dla bezdomnych” zawierającego wykaz placówek pomocowych i zakres świadczonych usług oraz naklejek z wykazami numerów telefonów, pod którymi można uzyskać informację na temat oferowanych form pomocy.