Alkohol - tylko dla dorosłych! - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Alkohol - tylko dla dorosłych!

Data publikacji 22.06.2012

Wakacje– długo oczekiwany czas wypoczynku i przygody!

Powód do radości zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ale jednocześnie okres, w którym są oni narażeni na różne niebezpieczeństwa. Doświadczenia wielu lat wskazują , iż duża ilość wolnego czasu, mniejsza kontrola ze strony dorosłych oraz brak pomysłów na spędzenie wolnego czasu powodują, iż młodzi ludzie podejmują często ryzykowne zachowania. Jednym z nich to sięganie po alkohol.

         Wyniki badan statystycznych* przeprowadzonych wśród gimnazjalistów w wieku 15 – 16 lat wskazują, iż 49,3% ankietowanych nie miało problemów ze zdobyciem piwa, 59,5% - wina a 33,4% - wódki. Media donoszą o coraz młodszych pijanych. Młodzi ludzie tłumaczą, iż wypili alkohol, który zabrali z domu, znaleźli w krzakach itp. Ciekawe dlaczego dorośli nie znajdują alkoholu? Fakty są takie, iż dzieciom ciągle udaje się kupić alkohol w sklepach. Nie wszyscy sprzedawcy są uczciwi i przestrzegają prawa, które stanowczo zabrania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Czy sprzedający alkohol małoletniemu zastanawia się co myśli i czuje rodzic dziecka? Jakie zagrożenie „funduje” temu dziecku sprzedając mu butelkę piwa czy wina? Pamiętajmy, iż zapobieganie negatywnym zjawiskom, jest o wiele skuteczniejsze niż zwalczanie ich skutków. Dlatego apelujemy do wszystkich sprzedawców i właścicieli sklepów:

 Nie sprzedawajcie alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia!

         W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Odmowa sprzedaży alkoholu powinna być uprzejma ale też stanowcza. Sprzedawca odmawiając sprzedaży alkoholu nieletniemu przestrzega prawa, nie ryzykuje utraty zezwolenia i kary grzywny, daje dowód odpowiedzialności za siebie i innych, powinien być wzorem dla innych sprzedawców!

         Mając na celu dbałość o trzeźwość młodzieży i przestrzeganie prawa pracownicy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w  Grajewie oraz Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym prowadzić będą wzmożone kontrole sklepów i placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Nieuczciwi sprzedawcy mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Chrońmy młodość, wolność i życie bez uzależnień! Przestrzegajmy prawa!

 


*(Źródło: Raport z badania ESPAD 2011.)