APEL Bezpieczeństwo na wsi - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

APEL Bezpieczeństwo na wsi

Data publikacji 03.07.2013

Szanowni Państwo

Podlaska Policja co roku prowadzi działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacyjnym.

Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci rolników oraz dzieci spędzające wakacje  na wsi często pomagają lub towarzyszą w pracach w polu. Bardzo ważnym elementem profilaktyki realizowanej w tym zakresie staje się edukacja najmłodszych oraz ich opiekunów.

Dlatego też apeluję do wszystkich osób, mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci, o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które mogą uchronić je przed kalectwem lub śmiercią:

 1. Zapewnijcie opiekę swoim dzieciom, zorganizujcie im bezpieczne miejsce zabaw.
 2. Zwróćcie szczególną uwagę na sposób przewożenia pasażerów – zwłaszcza tych najmłodszych. Istnieje zakaz podróżowania na błotnikach, zaczepach, dyszach i pomostach maszyn. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu przewożenia pasażerów na załadowanych wozach i przyczepach.
 3. Pamiętajcie dzieci do lat 16 mają zakaz kierowania ciągnikami rolniczymi
  i innymi maszynami samobieżnymi oraz obsługi kombajnów i innych maszyn rolniczych.
 4. Zadbajcie o to aby studnie, szamba i inne niebezpieczne zbiorniki były zabezpieczone przed możliwością dostania się do nich dzieci.
 5. Nie pozostawiajcie niebezpiecznych narzędzi stwarzających zagrożenia dla dzieci.
 6. Przechowujcie zapałki, detergenty, środki ochrony roślin zabezpieczone przed dostępem dzieci.
 7. Nie powierzajcie dzieciom prac, które mogą być dla nich szkodliwe i niebezpieczne. Angażujcie je tylko do takich czynności, które są odpowiednie do ich sił i możliwości.


  Wyrażamy nadzieję, że właściwa postawa i zaangażowanie w sprawę zapewnienia dzieciom bezpiecznego wypoczynku przyczyni się do uniknięcia wielu dramatycznych zdarzeń, bo przecież odpowiedzialność za dziecko ponosimy my dorośli.