Wszyscy jesteśmy równi - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wszyscy jesteśmy równi

Data publikacji 11.10.2012

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach. Są obdarzeni rozumem oraz powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. Tak brzmi pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każdy człowiek ma takie same prawda. Prawa te są niezbywalne i nienaruszalne, nikt nie może nas pozbawić tych prawa, ani tez nie możemy się ich zrzec. Wszyscy jesteśmy jednością i powinniśmy okazywać to, na co dzień i w każdej sytuacji.  Kolor skóry, płeć, wyznanie, pochodzenie czy poglądy nie decydują o człowieczeństwie. Według prawa wszyscy jesteśmy równi i wszystkim należą się prawa i wolności zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szanujmy różnorodność obecna na świecie, bo dzięki niej mamy tak szerokie horyzonty i możliwości.   Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.

PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA
I. Prawo do życia
II. Prawo wolności od tortur
III. Prawo do wolności od niewoli, poddaństwa, pracy przymusowej
IV. Prawo do własności i bezpieczeństwa
V. Prawo do prywatności
VI. Prawo do wolności wyznania, myśli, sumienia
VII. Prawo do słusznego procesu
VIII. Prawo do zrzeszania się

Preambuła Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zobowiązuje rządy poszczególnych państw członkowskich Rady Europy do obligatoryjnego działania na rzecz pokoju na świecie oraz osiągnięcia większej jedności członków Rady opartej na ochronie i rozwoju praw człowieka i podstawowych wolności.