Nie bądźmy obojętni - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądźmy obojętni

Data publikacji 06.11.2012

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie wzorem lat ubiegłych realizuje program prewencyjny „Nie Bądźmy Obojętni”. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że zima to okres, stwarzający największe zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych. Ze statystyk wynika, że najwięcej zgonów samotnych i bezdomnych odnotowuje się z powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu właśnie wtedy.

Cel Programu:

 • wspieranie osób bezdomnych, bezradnych, samotnych i starszych, szczególnie
  w okresie zimowym oraz motywowanie ich do korzystania z dostępnych form pomocy;
 • pobudzanie aktywności mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa oraz przełamywanie ich obojętności wobec zagrożeń;
 • zapobieganie żebractwu i zamarznięciom oraz organizacja pomocy osobom potrzebującym wsparcia;
 • prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń pożarowych.

W ramach programu policjanci podczas pełnienia służby, patrolują miejsca gromadzenia się bezdomnych zwłaszcza dworce i przystanki komunikacyjne, opuszczone budynki. Informują osoby potrzebujące, o miejscach, których mogą uzyskać doraźną pomoc. Policjanci dysponują wykazem placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym, a także przekazują informacje władzom samorządowym. Funkcjonariusze bacznie obserwują osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem innych, podobnie działających środków, przebywające na wolnym powietrzu.

PAMIĘTAJ!!

 Jeśli jesteś osobą bezdomną, zmuszoną do opuszczenia miejsca zamieszkania, starszą, samotną, niepełnosprawną, pozbawioną środków finansowych, potrzebujesz pomocy, nie wiesz, co zrobić –

Zgłoś się do placówek!!!

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 0 800 444 989   
 • Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Grajewie ul. Konstytucji 3 –go Maja w Grajewie tel. 086 272 30 13  
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6 tel. 086 273 08 60
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Komunalna 6 tel. 086 272 22 60
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie Pl. 1000 - lecia 23 tel. 086 273 50 80
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 tel. 086-272-18-45 
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie ul. 500-lecia 14 tel. 086 273 68 72  
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, Pl. Rzędziana 8 tel. 086 273 10 01 

Ełk 

 • Dom Św. Ojca Pio- Caritas Diecezji Ełckiej ul. Kościuszki 27 Ełk, tel. 504070405
 • Dom Św. Ojca Pio- Caritas Diecezji Ełckiej ul. Kościuszki 17, Ełk, tel. 504070405
 • Dom dla osób bezdomnych i Najuboższych w Ełku „ Monar Markot” ul. Kościuszki 19, tel (87) 5625578 lub 501640387

Białystok

 • Dom dla Bezdomnych – Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Sienkiewicza 81/9, 15-003 Białystok, tel. (085)6750906
 • Noclegownia dla kobiet - – Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Raginisa 55, 15-161 Białystok, tel. (085)6750950
 • Ogrzewalnia-– Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. kolejowa 26A, 15-701 Białystok, tel. (085)6512153
 • Schronisko dla Bezdomnych „ Patronat” (dla byłych więźniów), ul. Świętojańska2A, 15-062 Białystok, tel. (085)7322412

Łomża

 • Noclegownia dla Bezdomnych, prowadzona przez MOPS Łomża ul. Dworna 24A, tel. (086)2162112
 • Kuchnia dla bezdomnych i ubogich Caritas w Łomży, ul. Piekna 5, tel. (086) 2165208
 • Polski Czerwony Krzyż ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża tel. (086) 216025090

Kontaktując się telefonicznie lub osobiście możesz uzyskać niezbędną pomoc lub informację o placówkach, w których znajdziesz nocleg, ciepły posiłek, odzież, pomoc medyczną lub nawet wsparcie finansowe.

Nie pozostawajmy obojętni na ludzka krzywdę, – jeśli widzisz lub wiesz o zagrażającej sytuacje życiu lub zdrowiu człowieka zawiadom instytucje, które udzielą mu pomocy.

* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji