Bezpieczne ferie w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w powiecie grajewskim

Data publikacji 30.01.2013

Grajewscy policjanci w ramach realizacji działań „Bezpieczne ferie” odwiedzają miejsca zimowego wypoczynku. W trakcie prelekcji mundurowi udzielali dzieciom porady i przypominali o bezpieczeństwie podczas ferii.

Policjanci grajewskiej Policji wspólnie ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie i przedstawicielami KRUS-u spotkali się  z dziećmi w Zespole Szkół Specjalnych i w świetlicach wiejskich w Wojewodzinie i Ciemnoszyjach. Podczas spotkania przypominano m.in.zasady bezpiecznych zabaw zimowych, bezpiecznego korzystania z dróg, postępowania w przypadku załamania się lodu, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować przy pracach w gospodarstwie rolnym czy w lesie. Wszystkim uczestnikom rozdano odblaski, długopisy z nadrukami o treściach profilaktycznych oraz inne drobne upominki.