Szkoła dobrego wyboru - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoła dobrego wyboru

Data publikacji 08.05.2013

W ramach projektu „Szkoła dobrego wyboru” przedstawiciele Wydziału Prewencji KPP Grajewo spotkali się z  Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie. Tematem rozmowy była profilaktyka uzależnień.

Wczoraj  przedstawiciele Wydziału Prewencji tut. KPP spotkali się z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie. Spotkanie to miało na celu przedstawienie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Przedstawione zostały procedury postępowania w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego jak również ujawnienie ucznia posiadającego przy sobie takie środki. Omówiono również zagadnienia takie jak nieletni, demoralizacja czy czyn karalny. Przekazano informacje na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz o prawnych aspektach uzależnień.