„Bezpieczne wakacje” w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczne wakacje” w powiecie grajewskim

Data publikacji 28.07.2013

W ramach działań „Bezpieczne wakacje” pracownicy grajewskiej Policji przeprowadzili szereg spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w miejscach letniego wypoczynku.

Przedstawiciele grajewskiej Policji w ostatnich dniach przeprowadzili spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi na półkoloniach w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, Słuczu, Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie, świetlicy w Białaszewie oraz z kolonistami z Niepołomic - wypoczywającymi w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie. Głównym celem spotkań było dotarcie do jak największej grupy młodych ludzi w celu przypomnienia im podstawowych zasad bezpiecznego letniego wypoczynku. Dzieci w formie zabawy utrwalały sobie zasady prawidłowego zachowania w czasie wakacji. Podczas spotkań mundurowi edukowali najmłodszych między innymi w zakresie postępowania w przypadku kontaktu z czworonogiem. W spotkaniach w Szkole Podstawowej w Słuczu i Niedźwiadnej uczestniczyła również przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy z Suwałk.