Działania „PIESZY” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „PIESZY”

Data publikacji 14.10.2013

W dniu 11 października 2013 r. w godzinach od 06.00 do godz. 22.00 grajewscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą „Pieszy”. Podstawowym ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Ponadtow ramach prowadzonych działań funkcjonariusze stanowczo reagowali na każde wykroczenie w ruchu drogowym, a w szczególności na naruszanie przepisów dotyczących właściwego zachowania się kierujących wobec pieszych oraz na wykroczenia popełniane przez samych pieszych.

Podczas trwania akcji, mundurowi przyglądali się zachowaniu pieszych na drodze, ponieważ do najczęściej do wypadków z ich udziałem dochodzi na oznakowanych przejściach oraz w rejonie skrzyżowań. Najczęstsze błędy pieszych to: wtargnięcia na jezdnie, przechodzenie na drugą stronę jezdni w miejscach niedozwolonych oraz wejście na drogę zza pojazdu. Należy również podkreślić, że kierowcy samochodów nie zachowują szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych i często są sprawcami wielu wypadków.

W trakcie działań policjanci skontrolowali razem 78 osób, w tym 40 kierujących pojazdami silnikowymi, 35 pieszych oraz 3 rowerzystów. Ukarali mandatami karnymi 21 osób, w tym 5 pieszych i 16 kierujących pojazdami silnikowymi. Ponadto pouczyli razem 11 osób.

Obowiązki pieszego zostały zapisane w Art. 11. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908 z póź. zm.:

 

  1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
  2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
  3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu,
    w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
  4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
  5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.