18 Października – EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

18 Października – EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

Data publikacji 15.10.2013

 

18 PAŹDIERNIKA – EUROPEJSKI DZIEŃ

WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

To okazja do zdobycia informacji i podniesienia świadomości w zakresie bardzo istotnego problemu jakim jest handel ludźmi. Jest on jednym z największych problemów na całym świecie. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, na całym świecie przynajmniej 2,45 mln osób wykonuje pracę przymusowąw wyniku procederu handlu ludźmi. Rocznie 1,225 mln z nich „sprzedawanych” jest w celu pracy przymusowej. Największa liczba osób „sprzedawana” jest do pracy przymusowej polegającej na wykorzystywaniu seksualnym dla zysku– 43 %, 32 % to ofiary handlu w celu „eksploatacji” ekonomicznej, pozostałe 25 % wykorzystywane są w celach mieszanych. Komisja Europejska uważa, że co roku proceder ten dotyka kilkuset tysięcy osób w samej Unii Europejskiej. Działania dążące ku zwalczaniu handlu ludźmi uzyskały ogólnoświatową uwagę z tego względu, że stanowi on zagrożenie dla praw człowieka i podstawowych wartości społeczeństw demokratycznych.

Aby nie stać się ofiarą Handlu ludźmi pamiętaj:

Zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe:

 • Szukaj ofert pracy legalnej
 • Zanim wyjedziesz sprawdź jakie są zasady zatrudnienia cudzoziemców i jakich formalności należy dopełnić aby pracować legalnie.

Wyjeżdżając za granicę…  

 • Dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu – jeśli wyjeżdżasz na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne potrzebne do podjęcia pracy dokumenty
  np. zaświadczenia potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe).
 • Zostaw adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię
  i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób z którymi wyjeżdżasz
 • Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi, np. raz w tygodniu o określonej porze. 
 • Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierzesz i zostaw bliskim. Dołącz
  do dokumentów aktualną fotografię.
 • Ubezpiecz się

Zabierz ze sobą !   

 • Adres i numer telefonu najbliższego konsulatu w kraju, do którego jedziesz.
 • Numer telefonu Poland direct z kraju do którego jedziesz.

Jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa… 

 • Jakiegokolwiek przestępstwa (np. kradzież, gwałt, pobicie, zmuszanie do prostytucji lub pracy niewolniczej) bez względu na legalność pobytu masz prawo do bezpieczeństwa, ochrony i pomocy prawnej. Możesz zwrócić się do organów ścigania, a także konsula.


Zanim wyjedziesz, dowiedz się jak najwięcej nt. warunków zatrudniania w kraju, do którego jedziesz. Możesz do zrobić kontaktując się z:

 1. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, (85) 749-72-35
 2. Oddziałem Terenowym WUP w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, (86) 216-74-79
 3. Oddziałem Terenowy WUP w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, (87) 566-66-01

  ponadto informacje na temat zatrudnienia za granicą znajdziesz:

www.kraz.praca.gov.pl
www.msz.gov.pl
www.cpk.org.pl  

Nie pozwól, żebyś stał(a) się towarem


POMOCY MOŻESZ SZUKAĆ:

 Organizacje:

 1. La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Warszawa,

  telefon zaufania 022 628 99 99 

  http://www.strada.org.pl/

 1. Telefon Zaufania dla Kobiet,

Warszawa, tel. 022 635 93 92

 1. Centrum Pomocy Emigrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Białostockiej,

Białystok, ul Warszawska 32

tel. 085  651 90 08

 1. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej,

15-062 Białystok, ul. Warszawska 47,

tel. 085 742 65 00

e-mail: uchodzcy_eleos@op.pl, eleos@poczta.onet.pl

 1. ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Telefon zaufania: 0048 22 - 654 70 70,

LINIA WSPARCIA - 0 801 24 70 70

http://www.itaka.org.pl/

 Instytucje:

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

Białystok, ul. Włókiennicza 7,

tel. 085 744 50 27 (czynny całą dobę)

Ambasady w woj. Podlaskim:

 1. Ambasada Republiki Białorusi  Konsulat Generalny,

Białystok, ul Elektryczna 9

 1. Ambasada Republiki Litewskiej Konsulat,

16-500 Sejny, ul. 22 Lipca 9,

tel. 087 5173790

 

Jeśli uważasz, że zostało popełnione przestępstwo lub szukasz pomocy zgłoś się do najbliższej jednostki policji lub zadzwoń: 997 lub 112 (tel. kom)

 

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Pliki do pobrania