Międzynarodowy Dzień Tolerancji - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Data publikacji 16.11.2013

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się z roku na rok zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemizmu. Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji.

Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju."

W ramach tego dnia funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie przeprowadzili spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Wąsoszu i Sulewie Kownatach.
Spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptacje, niezależnie od pochodzenia, płci, kultury czy religii. Zwrócili również uwagę na przejawy dyskryminacji i nietolerancji. Ponadto spotkania miały za zadanie wzbogacić wiedzę uczniów oraz uświadomić ich, że problem nietolerancji jest bardzo powszechny i trudno się z nim walczy.

Problem nietolerancji będzie omawiany podczas kolejnych spotkań z młodzieżą przez grajewskich  policjantów.