Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie policjantów z pracownikami ochrony zdrowia pn.”Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie”

Data publikacji 11.12.2013

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z priorytetowych zadań grajewskich mundurowych. Wczoraj w ramach  kampanii Białej Wstążki grajewscy policjanci spotkali się z przedstawicielami służby zdrowia celem wspólnego omówienia form przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wczoraj przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie spotkali się
z przedstawicielami personelu medycznego grajewskiego szpitala oraz lokalnych przychodni zdrowia. Okazją do spotkania zorganizowanego w budynku szpitala miejskiego, była trwająca od 25 listopada do 10 grudnia Kampania „Białej Wstążki".Głównym celem spotkania było omówienie  procedury "Niebieskiej Karty", z naciskiem na obowiązki spoczywające na przedstawicielach służby zdrowia. Przypomniano pracownikom ochrony zdrowia najważniejsze przepisy wynikające z Rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz omówiono wątpliwości związane z ich zastosowaniem w praktyce. Mundurowi zwrócili również uwagę na istotną rolę, jaką odgrywa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z uwagi na wymianę informacji i doświadczeń oraz możliwości pomocowych przedstawicieli różnych instytucji. Na zakończenie wspólnie omówiono metody skutecznej pomocy osobom  dotkniętym przemocą w rodzinie, z uwzględnieniem małoletnich.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z pracownikami  Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Grajewie.