„Nie Bądźmy Obojętni” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie Bądźmy Obojętni”

Data publikacji 18.11.2013

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie wzorem lat ubiegłych realizuje program „Nie Bądźmy Obojętni”. Program ten, ma na celu pomóc osobom, które z uwagi na trudną sytuację materialną lub inne uwarunkowania w okresie zimowym mogą znaleźć się w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że zima to okres, stwarzający największe zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych. Ze statystyk wynika, że najwięcej zgonów samotnych i bezdomnych odnotowuje się z powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu właśnie wtedy. W związku z tym policjanci podczas pełnienia służby, patrolują miejsca gromadzenia się bezdomnych zwłaszcza opuszczone budynki, dworce i przystanki komunikacyjne. Informują osoby potrzebujące o miejscach,w których mogą uzyskać doraźną pomoc. Policjanci dysponują wykazem placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym, a także przekazują informacje władzom samorządowym. Funkcjonariusze bacznie obserwują osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem innych, podobnie działających środków, przebywające na wolnym powietrzu.