Marsz pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Marsz pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”

Data publikacji 08.10.2014

Mając na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występujący coraz częściej problem przemocy wobec dzieci, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie zorganizowali marsz pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”.

Funkcjonariusze grajewskiej Policji chcąc zaakcentować występujący problem przemocy wobec dzieci, która jak każde znaczące doświadczenie odciska swój śladw psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka, 7 października 2014 r. zorganizowali marsz pod hasłem. „Dzieciństwo bez przemocy”. Wzięły w nim udział przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie. Dzieci po wyjściu ze szkoły ustawiły się klasami i wspólnie ze swymi wychowawcami przeszły ulicami Grajewa, niosąc w ręce plakat z hasłem marszu, obandażowane misie oraz plakietki z hasłami, m.in.: „Dawaj dobry przykład - nie bij!”, „Reaguj na płacz dziecka!”, „Szanuj!”, „Kochaj!”, „ Nie krzycz. Rozmawiaj!”, „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!”, itp.


Organizatorzy akcji: „Tworząc tę akcję, chcieliśmy zwrócić uwagę przechodniów na występujący coraz częściej problem przemocy wobec najmłodszych. Wagę doświadczeń przemocowych podkreśla fakt, że ich sprawcami są rodzice, czyli osoby odpowiedzialne za zapewniania dziecku poczucia bezpieczeństwa i dawania wsparcia we wszystkich aspektach jego życia. Z tego powodu sytuacja dziecka źle traktowanego jest trudna podwójnie. Nie tylko przez fakt przeżywania przykrych doświadczeń, ale dodatkowo, ze względu na odczuwaną bezradność i osamotnienie. Poprzez tę akcję, chcieliśmy pokazać przechodniom, że warto reagować na przemoc, szczególnie wobec dzieci, warto podejść do małej bezbronnej osoby, sprawdzić, co się dzieje, dlatego że być może będziemy jedyną osobą, która zauważyła, że dziecko potrzebuje pomocy. Czasami mamy wątpliwości jak zareagować, nie mamy pewności czy dziecko jest ofiarą krzywdzenia, wolimy się nie wtrącać. Jeśli nie jesteśmy pewni swoich podejrzeń zawsze możemy zwrócić się do instytucji, które mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu dziecka i jeśli jest taka potrzeba, udzielić pomocy dziecku i rodzicom. Ale żeby instytucje te mogły zacząć działać, muszą otrzymać informację, że dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia. Dlatego reakcja społeczeństwa ma ogromne znaczenie”.

 

Według statystyk policji, w 2012 roku 19 172 dzieci padło ofiarą przestępstw w rodzinie. To jedno z najtrudniejszych do udowodnienia przestępstw, większość z nich dzieje się w zaciszu domowym, rodzina jest zastraszona, nie mówi o swoim problemie, a sąsiedzi „nic nie słyszą”. Czy musi dojść do tragedii - okaleczenia albo śmierci dziecka, aby później dowiedzieć się, że wiele osób wiedziało o zagrażającej dziecku sytuacji w rodzinie? Dlatego nie bądźmy obojętni wobec przemocy, a zwłaszcza wobec dzieci, które same nie są w stanie same się obronić.

 

Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą domową, podejrzewasz występowanie tego zjawiska w jakiejś rodzinie bądź jesteś jej świadkiem – zadzwoń pod bezpłatny numer Niebieskiej linii - Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel. 801 889 880 lub na Policję pod nr 997.