Uwaga! Zmiany w organizacji i ograniczenia w ruchu - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga! Zmiany w organizacji i ograniczenia w ruchu

Data publikacji 29.10.2014

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, przy grajewskich cmentarzach, w dniach 1-2 listopada 2014r., nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

  1. Po obu stronach ulicy Szkolnej od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do końca parkanu cmentarza parafialnego ulicą Przemysłową obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów.
  2. Na ulicy Pułaskiego wprowadza się ruch jednokierunkowy od ulicy Szkolnej do skrzyżowania ulic Pułaskiego, Bema, Sportowa.
  3. Od skrzyżowania ulicy Bema, Sportowa, Pułaskiego wprowadza się zakaz wjazdu pojazdów na ulicę Pułaskiego w kierunku ulicy Szkolnej.
  4. Wyjazd z parkingów usytuowanych przy ulicy Pułaskiego ulicami Bema i Sportową.

Ograniczenia w ruchu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach(Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

  • 31 października od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 1 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 10 listopada od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 11 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.