Akcja „Jedź ŁOŚtrożnie” – podsumowanie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja „Jedź ŁOŚtrożnie” – podsumowanie

Data publikacji 25.03.2015

Policjanci grajewskiej i monieckiej drogówki razem z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz pracownikami Lasów Państwowych po raz ostatni w tym sezonie przeprowadzili akcję informacyjną pn. „Jedź ŁOŚtrożnie”. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 65, odcinek Grajewo – Mońki, ograniczenie kolizji i wypadków z udziałem łosi, jak też troska o dobro tych zwierząt.

Dzisiaj policjanci grajewskiej i monieckiej drogówki wspólnie z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Lasów Państwowych przeprowadzili ostatnią w tym sezonie akcją informacyjną pn. „Jedź ŁOŚtrożnie”. Funkcjonariusze zatrzymywali pojazdy jadące drogą krajową nr 65 na odcinku Mońki – Grajewo.  Informowali kierowców o zagrożeniach związanych ze spotkaniem na drodze dzikiego zwierzęcia. Mundurowi przypominali o zwracaniu uwagi na znaki ostrzegające przez zwierzętami ustawione w miejscach, gdzie łosie najczęściej przekraczają drogę. Apelowali o rozwagę i szczególną ostrożność w czasie przejeżdżania przez tereny leśne. Kierowcy otrzymali naklejki z hasłem akcji oraz ulotki informacyjne. Akcję „Jedź ŁOŚtrożnie” prowadzono ośmiokrotnie w okresie od początku grudnia do końca marca, jednocześnie w dwóch punktach na dk 65, tj. w miejscowości Ruda oraz Osowiec – Twierdza. Materiały informacyjne były dystrybuowane również wśród podróżnych i mieszkańców m.in. w Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego, na wybranych stacjach paliw, w sklepach i obiektach restauracyjno-hotelarskich w rejonie biebrzańskich bagien. W działania włączyło się również „PZU z myślą o bezpieczeństwie”. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony podróżnych, a Łoś będący maskotką BPN, który towarzyszył wszystkim działaniom budził powszechną sympatię.