By wakacje były bezpieczne … - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

By wakacje były bezpieczne …

Data publikacji 31.07.2015

W ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2015” grajewscy funkcjonariusze prowadzą spotkania z dziećmi spędzającymi wakacje w powiecie grajewskim. W miniony czwartek przedstawiciele Policji oraz Straży Pozarnej spotkali się z dziećmi z koloni w Opartowie i Rajgrodzie. Przypominali o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.

W miniony czwartek pracownik grajewskiej Policji wspólnie z funkcjonariuszem Straży Pożarnej w Grajewie spotkali się z dziećmi i młodzieżą spędzającymi wakacje w Opartowie w „Orlim Gnieździe” oraz w Rajgrodzie w ośrodku „Knieja”. Prowadzący spotkanie wspólnie przypominali uczestnikom podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Uświadamiali, jak wiele niebezpieczeństw czyha w okresie wakacyjnym i jak ważny jest zdrowy rozsądek oraz odpowiedzialne zachowanie w każdej sytuacji. Dodatkowo przeprowadzili instruktaż pierwszej pomocy. Grupie młodzieży zwrócili uwagę na problem dopalaczy, ostrzegając przed ich zażywaniem. Koloniści z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach zadając wiele pytań.

Podobne spotkania prowadzone były również w świetlicach wiejskich na terenie powiatu. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele Straży Pożarnej,  Państwowej Inspekcji Pracy, Krus’u i Sanepidu.