„Masz prawo do mediacji” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Masz prawo do mediacji”

Data publikacji 23.09.2015

„Tydzień Mediacji” w KPP Grajewo w dniach 28.09. do 02.10.2015r.

Działania mają na celu rozwiązywanie sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowanego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacje są procesem dochodzenia przez strony do rozwiązywania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem-mediatora. Ma to na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucanie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania. W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony. Jest to wypracowanie rozwiązania jakie zadawala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie. Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość.