Grajewscy policjanci przypominają o odblaskach - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewscy policjanci przypominają o odblaskach

Data publikacji 19.10.2015

Grajewscy policjanci w ramach prowadzonych działań apelują i przypominają o konieczności noszenia odblasków przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym.

Policjanci z Grajewa w ramach prowadzonych działań sukcesywnie przypominają o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez osoby piesze poruszające się po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym. Przepis ten wszedł w życie 31 sierpnia 2014 r.. Ustawa o ruchu drogowym nakłada w takiej sytuacji na pieszych obowiązek noszenia odblasków w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu. Używanie takich elementów w warunkach ograniczonej widoczności ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych i pozwala kierującemu pojazdem dostrzec taką osobę z dużej odległości i bezpiecznie ją ominąć. Policjanci apelują - NOŚMY ODBLASKI- bądźmy widoczni i bezpieczni na drodze.