Bezpieczny pieszy to widoczny pieszy - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny pieszy to widoczny pieszy

Data publikacji 06.11.2015

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie po raz kolejny prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne, przypominające o obowiązku noszenia odblasków. Mundurowi rozdając odblaski niechronionym uczestnikom ruchu drogowego mówią o obowiązku noszenia odblasków przez pieszych poza obszarem zabudowanym.

W dniu dzisiejszym policjanci z grajewskiej drogówki prowadzą kolejne działania ukierunkowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ze szczególnym uwzględnieniem noszenia przez pieszych odblasków poza terenem zabudowanym. Funkcjonariusze ruchu drogowego rozdając odblaski pieszym napominają o ich noszeniu na co dzień. Wszystkie osoby mają obowiązek używania odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy! Bezpieczny pieszy to widoczny pieszy!