„16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”

Data publikacji 30.11.2015

25 listopada rozpoczęła się Kampania 16 Dni Przemocy ze Względu na Płeć- międzynarodowa akcja zainicjowana w 1991 roku przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa kobiet.

Obchody 16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet rozpoczęły się 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przemocy Wobec Kobiet a zakończą 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa- symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Celem międzynarodowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

Grajewscy policjanci i pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej włączają się do akcji i w dniach 26-27 listopada 2015 roku przeprowadzili cykl spotkań dot. problematyki przemocy w rodzinie oraz ogłosili konkurs profilaktyczny pt. „ Przerwijmy milczenie” ogłoszony wśród młodzieży klas I- III Gimnazjum w Danówku. Konkurs polega na stworzeniu plakatu z hasłem promującym przerwania milczenia w sprawie stosowania przemocy wobec kobiet, krzywdzenia kobiet. W organizację konkursu włączyli się także przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Organizacja konkursu ma na celu uświadomienie problemu przemocy w rodzinie, kształtowanie emocjonalnej wrażliwości na cierpienie innych, empatii wobec ofiary przemocy, rozwijanie postawy dezaprobaty wobec sprawców przemocy, rozwijanie i kształtowanie postaw bez używania przemocy szczególnie wobec kobiet i dziewcząt oraz nagłośnienie problemu przemocy w rodzinie ze wskazaniem instytucji pomocowych. Warto podkreślić, że o pomoc w każdej chwili można zwrócić się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się  10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.