Grajewscy policjanci na rzecz bezpieczeństwa w okresie ferii - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewscy policjanci na rzecz bezpieczeństwa w okresie ferii

Data publikacji 24.01.2016

W ramach działań „Ferie 2016” grajewscy policjanci i pracownicy Policji już od dwóch tygodni odwiedzają uczniów szkół z terenu powiatu grajewskiego. Udzielają porad i przypominają o sposobach unikania zagrożeń.

Policjanci i pracownicy grajewskiej komendy Policji w ramach działań „Ferie 2016” już od dwóch tygodni odwiedzają uczniów szkół z terenu powiatu i rozmawiają z nimi na temat bezpieczeństwa zimą. Najmłodszym mundurowi przypominają o zasadach bezpiecznych zimowych zabaw, postępowania w przypadku załamania się lodu, bezpiecznego korzystania z Internetu itp. Z kolei z gimnazjalistami o zagrożeniach, jakie stwarza używanie alkoholu, narkotyków bądź dopalaczy i informują o konsekwencjach prawnych niewłaściwych zachowań czy łamania prawa. Funkcjonariusze edukują także z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zachęcają do noszenia elementów odblaskowych. Wszystko po to, aby młodzi mieszkańcy powiatu mogli zdrowo i bezpiecznie spędzić okres ferii. Praktyczne porady kierują także do rodziców uczniów. Policjanci zaplanowali już wizyty w placówkach organizujących zimowy wypoczynek dla najmłodszych. Poprzez gry, zabawy oraz inne atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego przypominać będą o zasadach bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw.