O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Klimaszewnicy - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Klimaszewnicy

Data publikacji 27.01.2016

W ramach działań „Ferie 2016” grajewscy policjanci i pracownicy wspólnie z przedstawicielami Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu odwiedzili uczestników zajęć w świetlicy wiejskiej w Klimaszewnicy. Dorośli apelowali o rozwagę i rozsądek podczas zimowego wypoczynku.

Policjanci i pracownicy grajewskiej komendy Policji przy współpracy z przedstawicielami Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu odwiedzili wczoraj uczestników zajęć w świetlicy wiejskiej w Klimaszewnicy. Dorośli rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa zimą, w tym także poruszali tematykę bezpiecznych zimowych zabaw. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia, jaki może stanowić lód powstały na zamarzniętych, naturalnych zbiornikach wodnych itp. Omówiono także niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w sieci - wykorzystując film edukacyjn „Owce w sieci”. Młodzież gimnazjalna miała okazje dowiedzieć się jak niebezpieczne mogą być dopalacze. Dla najmłodszych uczestników zajęć przygotowano kolorowanki, quizy i rebusy. Przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy oraz rozdano elementy odblaskowe apelując o ostrożność podczas poruszania się po drogach. Interdyscyplinarne spotkania służb będą kontynuowane przez cały okres ferii zimowych. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych.