O bezpieczeństwie podczas ferii w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie podczas ferii w powiecie grajewskim

Data publikacji 29.01.2016

Grajewscy policjanci i pracownicy wspólnie z przedstawicielami KRUS-u, Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy kontynuują spotkania z dziećmi w ramach działań „Ferie 2016”. W bibliotece Radziłowie przeprowadzili konkurs pn. „Wiem jak bezpiecznie spędzać ferie”. Spotkali się także z uczestnikami zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąsoszu.

Wczoraj policjanci i pracownicy grajewskiej komendy Policji wspólnie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu oraz Krus-u w bibliotece w Radziłowie zorganizowali i przeprowadzili konkurs profilaktyczny pn. „Wiem jak bezpiecznie spędzać ferie”.  Konkurs adresowany był do uczestników zajęć w bibliotece i zawierał treści dot. zagrożeń podczas zabaw zimowych, bezpieczeństwa w Internecie itp. Za trzy pierwsze miejsca przyznano nagrody oraz wręczono pamiątkowe dyplomy. O bezpieczeństwie rozmawiano także z uczestnikami zajęć w GOK w Wąsoszu. Dzieci miały okazję obejrzeć filmy edukacyjne pn. „Owce w sieci” dotyczące zagrożeń w Internecie, rozwiązywać krzyżówki oraz zagadki na temat bezpiecznych zachowań w domu, na podwórku, w stosunku do osób obcych itp. W miłej atmosferze zabawy mogły przypomnieć sobie to, czego dowiedziały się podczas zajęć profilaktycznych w szkołach. Spotkania było doskonałą okazją, aby przypomnieć najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali książeczki profilaktyczne oraz elementy odblaskowe.