Konsultacje społeczne - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne

Data publikacji 02.02.2016

Już w najbliższy piątek odbędzie się pierwsze, inauguracyjne spotkanie konsultacyjne grajewskich policjantów z lokalnymi władzami. Kolejne, będą prowadzone w ustalonych dniach lutego w różnych miejscach na terenie całego powiatu grajewskiego. Wnioski z tych spotkań będą podstawą przy tworzeniu „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do aktywnego włączenia się do tego projektu.

Pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” odbył się blisko dwa tygodnie temu w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. W spotkaniu tym uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, który  zaprosił do współpracy na rzecz tego projektu - lokalne społeczności. Głównym celem „Mapy” jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. Z założenia w jej powstawaniu mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy. Jej tworzenie opiera się m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, mediów i innych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń istniejących na danym terenie.

Dlatego też już w najbliższy piątek, tj. 5 lutego 2016 r. o godz. 12:00, w Urzędzie Miasta (sala konferencyjna - nr 29) przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie odbędzie się pierwsze z takich spotkań. Inauguracja rozpocznie cały cykl konsultacji ze społecznością lokalną w powiecie grajewskim. Wnioski z każdego spotkania z mieszkańcami będą podwaliną do tworzenia „Mapy”.

Grajewscy policjanci apelują do wszystkich o aktywne włączenie się do tego projektu! Pamiętajmy, że kształtujemy naszą przyszłość!

Pliki do pobrania