Konsultacje społeczne w Radziłowie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Radziłowie

Data publikacji 23.02.2016

Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Radziłowie odbyły się, kolejne w powiecie grajewskim, gminne konsultacje społeczne w obszarze tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziłowie obyły się, kolejne w powiecie grajewskim, gminne konsultacje społeczne w obszarze tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. W debacie udział wziął wójt, sekretarz starostwa powiatowego, przedstawiciele lokalnego samorządu, radni sołtysi wsi z terenu gminy, przedstawiciele urzędów i instytucji, Straży Pożarnej i Straży Biebrzańskiego Parku Narodowego, dyrektorzy szkół, księża oraz mieszkańcy gminy. Podczas spotkania przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa na ternie gminy oraz dyskutowano o potrzebach i problemach, w zakresie bezpieczeństwa, ważnych dla mieszkańców tamtego regionu. Zgłoszone postulaty zostaną uwzględnione podczas prac nad tworzeniem map zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.