Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkanie informacyjno – edukacyjne z młodzieżą w ramach działań "BEZPIECZNE WAKACJE 2016"

Data publikacji 10.08.2016

Grajewscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszem Straży Pożarnej spotkali się z obozowiczami z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dębina" z Nieporętu. W ramach działań „Bezpieczne wakacje 2016” mówili o bezpieczeństwie, zagrożeniach oraz przypominali, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzisiaj pracownik grajewskiej Policji wspólnie z funkcjonariuszem Straży Pożarnej w Grajewie spotkali się z młodzieżą uczestniczącą w obozie sportowym zorganizowanym w Ośrodku Wypoczynkowym "Knieja" w Rajgrodzie. Prowadzący spotkanie wspólnie przypominali uczestnikom  najistotniejsze zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku, przede wszystkim  zasady zachowania nad wodą. Omawiali także zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu oraz używaniem dopalaczy, informując młodzież, gdzie można szukać pomocy w przypadku kontaktu z tego rodzaju środkami psychoaktywnymi. Elementem działań profilaktycznych była także możliwość spojrzenia na świat przez alkogogle - specjalne okulary po założeniu, których można zobaczyć świat oczami osoby nietrzeźwej. Młodzi ludzie dowiedzieli się też o konsekwencjach prawnych wynikających z niewłaściwego zachowania. Spotkanie było także doskonałą okazją do przypomnienia obozowiczom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i obowiązku używania elementów odblaskowych. Dodatkowo funkcjonariusz Straży Pożarnej przeprowadził instruktaż pierwszej pomocy. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali porad i przestróg, biorąc czynny udział w spotkaniu i wykazując się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa.