Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy bliżej nas” – ruszył konkurs dla organizacji pozarządowych

Data publikacji 19.08.2016

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże 50 tys. zł organizacji pozarządowej, która przeprowadzi kampanię informacyjną na temat zadań i roli dzielnicowych. Konkurs to część programu „Dzielnicowy bliżej nas”

Czego dotyczy konkurs?

Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs przeprowadzi kampanię informacyjną. Kampania będzie dotyczyła tego, kim są dzielnicowi, co należy do ich obowiązków i w jakich sytuacjach powinniśmy zwracać się do nich o pomoc.

Wysokość dotacji

Na przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat dzielnicowych Ministerstwo przeznaczy do 50 tys. zł

Termin składania ofert

Oferty można składać do 7 września 2016 roku:

  • pocztą na adres Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym” lub
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Kim jest dzielnicowy?

Dzielnicowy to „policjanci pierwszego kontaktu”. To policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów oraz dbają o ich bezpieczeństwo. Dzielnicowi wspólnie z mieszkańcami ustalają przyczyny lokalnych problemów i pracują nad ich rozwiązaniem. Są to funkcjonariusze, do których można zwrócić się o pomoc lub przekazać informacje na temat zagrożeń.

Dzielnicowy bliżej nas

„Dzielnicowy bliżej nas” to program, który zainaugurował w czerwcu minister Mariusz Błaszczak.  Program zapewni stabilizację kadrową na stanowisku dzielnicowych oraz podniesienie rangi policjantów, którzy pełnią ten rodzaj służby. Zostaną także przeprowadzone specjalne szkolenia dla dzielnicowych. W programie znajdą się także nowe narzędzia, które znacznie ułatwią kontakt obywateli ze swoimi dzielnicowymi.

Przeczytaj więcej na temat konkursu