Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Masz prawo do mediacji” – to hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji

Data publikacji 14.10.2016

„Masz prawo do mediacji” – pod takim hasłem przebiegać będą tegoroczne obchody popularyzacji wiedzy związanej z pokojową metodą rozwiązywania konfliktów jaką jest mediacja. Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie 20 października, z kolei Tydzień Mediacji potrwa od 17 do 22 października. Policjanci i pracownicy Policji w tych dniach zarówno z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku jak i komend miejskich oraz powiatowych wezmą aktywny udział w promowaniu tej idei.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

W tych dniach na terenie całego kraju, w tym również województwa podlaskiego w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych, poradniach psychologicznych, a także jednostkach Policji organizowane będą wydarzenia promujące ideę mediacji.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl