Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odblaskowa profilaktyka w ramach akcji "Znicz 2016" na terenie powiatu grajewskiego

Data publikacji 02.11.2016

Policjanci i pracownicy grajewskiej komendy, w ramach trwającej akcji „Znicz 2016” informują o odblaskowym obowiązku prawnym, zachęcając do noszenia elementów odblaskowych również na terenie miasta. Akcja edukacyjno - informacyjna pn. „Odblaski? Biorę w ciemno” ma za zadanie zwrócić uwagę niechronionych uczestników ruchu drogowego na to, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych.

Grajewscy policjanci, mając na uwadze wzmożony ruch pieszych w rejonach cmentarzy na terenie naszego miasta i powiatu w dniach 28. 10 – 02. 11. 2016 r. zintensyfikowali działania pn. „Odblaski? Biorę w ciemno!”. Mundurowi rozdają materiały profilaktyczne, podkreślając jak ważne jest noszenie odblasków przez pieszych i rowerzystów, poruszających się po drogach. Rozdawane przez policjantów elementy odblaskowe do działań „Odblaski? Biorę w ciemno!” zakupione i przekazane zostały przez Starostwo Powiatowe w Grajewie. W ramach akcji „Znicz”, funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką prowadzą także działania, podczas których przekazują bieżące informacje o utrudnieniach w ruchu oraz zmianach w organizacji ruchu. Ponadto, aby zadbać o bezpieczeństwo podczas nadchodzących dni, w rejonach cmentarzy pojawiły się dodatkowe patrole piesze. Policjanci pomagają przyjezdnym bezpiecznie poruszać się po drogach oraz udzielają wsparcia, szczególnie w sytuacjach wymagających udrożnienia odcinków dróg w miejscach wzmożonego ruchu. Mundurowi zwracają także szczególną uwagę na właściwe zachowania kierowców wobec osób pieszych. W przypadkach stwierdzenia rażącego lekceważenia obowiązujących przepisów, policjanci będą stosować wobec kierowców środki przewidziane prawem.

Przypominamy o obowiązku prawnym noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, po zmroku w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Zachęcamy też wszystkich, nie tylko dzieci, do korzystania z odblasków w obszarze zabudowanym, podczas każdego spaceru czy przejażdżki rowerowej.