Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięcie konkursu "Przerwijmy milczenie" - Kampania 16 Dni Przemocy ze Względu na Płeć

Data publikacji 19.12.2016

25 listopada rozpoczęła się Kampania 16 Dni Przemocy ze Względu na Płeć- międzynarodowa akcja zainicjowana w 1991 roku przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa kobiet. W tym czasie na całym świecie organizowane były wydarzenia, mające na celu nagłośnienie problemu przemocy wobec kobiet. Działania trwały do 10 grudnia, czyli dnia, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa- symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Problem przemocy w rodzinie jest zjawiskiem obecnym również na terenie naszego powiatu. Prawie każdego dnia dochodzi do stosowania przemocy wobec osób najbliższych. Każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej, gdyż w przeciwnym razie będzie się rozwijała i wzmacniała. Grajewscy policjanci i pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej włączyli się do akcji i w dniach 26-27 listopada 2015 roku przeprowadzili cykl spotkań dot. problematyki przemocy w rodzinie oraz ogłosili konkurs profilaktyczny pt. „ Przerwijmy milczenie” ogłoszony wśród młodzieży klas I- III szkół gimnazjalnych funkcjonujących w naszym powiecie.

Mając na uwadze przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie jak też aktywne włączenie się w obchody 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Grajewie wystąpili z inicjatywą organizacji konkursu profilaktycznego pt. „Przerwijmy milczenie” o zasięgu powiatowym. W organizację konkursu włączyli się także przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu całego powiatu grajewskiego. Konkurs polegał na stworzeniu plakatu z hasłem promującym przerwanie milczenia w sprawie stosowania przemocy wobec kobiet. Prace plastyczne zbierane były do 5 grudnia, a następnie 10 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów. Autorzy zwycięskich plakatów otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Lokalne Zespoły Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Organizacja konkursu miała na celu uświadomienie problemu przemocy w rodzinie, kształtowanie emocjonalnej wrażliwości na cierpienie innych, empatii wobec ofiary przemocy, rozwijanie postawy dezaprobaty wobec sprawców przemocy, rozwijanie i kształtowanie postaw bez używania przemocy szczególnie wobec kobiet i dziewcząt oraz nagłośnienie problemu przemocy w rodzinie ze wskazaniem instytucji pomocowych. Warto podkreślić, że o pomoc w każdej chwili można zwrócić się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.