Bezpieczeństwo na lodzie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na lodzie

Data publikacji 17.01.2017

Zbliżają się ferie zimowe, a wraz z nimi czas zabaw i wypoczynku zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. Grajewscy policjanci w trakcie pełnionej służby odwiedzają akweny powiatu grajewskiego, zwracając szczególną uwagę na osoby przebywające w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych. Mundurowi przypominają, że przebywanie na zamarzniętej tafli lodu niesie za sobą ryzyko utonięcia.

Tradycyjnie w okresie zimowym, a zwłaszcza podczas ferii, grajewscy policjanci szczególnym nadzorem obejmują okolice zbiorników wodnych. Mundurowi patrolując rejony akwenów naszego powiatu, reagują na wszelkie niewłaściwe zachowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Przestrzegamy: nieprzemyślane, lekkomyślne korzystanie z uroków zimy może zakończyć się tragicznie. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach, a także sprawdźmy, czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Należy także przestrzec dzieci o bezwzględnym zakazie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne bez opieki osób dorosłych. Policja przypomina, że podstawową zasadą, jaką powinna kierować się każda osoba przebywająca nad zamarzniętymi akwenami jest nie wchodzenie na lód, dzięki czemu unikniemy nieszczęśliwego wypadku, który może doprowadzić w konsekwencji do śmierci.

Jeżeli jednak musimy wejść na lód, warto kierować się poniższymi wskazówkami:

  • przed wejściem dzieci na lód, powinien on być sprawdzony przez dorosłego opiekuna – lód musi mieć co najmniej 10 cm grubości i nie powinno być na nim przerębli. Także temperatura powietrza musi być ujemna,

  • przypominamy, że najcieńszy lód, będzie występował w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów, w pobliżu źródeł (nawet tych niewidocznych) oraz w miejscach, w których na dnie zalegają szczątki roślin, np. trzciny.

  • na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy).

  • nie trzymajmy rąk w kieszeniach podczas przebywania na lodzie - w razie wpadnięcia do wody łatwiej wydostaniemy się na powierzchnię,

  • w przypadku, jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu.

  • zawsze informujmy dokąd i którędy idziemy oraz o planowym czasie powrotu, spacerując nad zbiornikiem wodnym z psem nigdy nie wbiegajmy za zwierzęciem na lód;

  • warto posiadać przy sobie jakikolwiek sprzęt asekuracyjny (kolce lodowe, gwizdek, kamizelka asekuracyjna).

W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy.

Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie. Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec, unikając z nim bezpośredniego kontaktu.

Policja radzi: Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej.