Grajewscy policjanci podsumowali mioniony rok 2016 - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grajewscy policjanci podsumowali mioniony rok 2016

Data publikacji 25.01.2017

Wczoraj na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się odprawa, podczas której podsumowano wyniki pracy osiągnięte przez grajewskich policjantów w 2016 roku.

Wczoraj (25.01) w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano efekty osiągnięte w służbie przez grajewskich policjantów. W odprawie udział wzięli Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Wiesław Mursztyn, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - nadkom. Tomasz Kuprewicz, kadra kierownicza jednostki, policjanci, pracownicy komendy oraz zaproszeni gości, a wśród nich: przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, prokuratury, straży pożarnej oraz kapelan Policji. Podczas spotkania mł. insp. Wiesław Mursztyn, przedstawił efekty pracy poszczególnych pionów służbowych oraz priorytety na 2017 rok. Podczas wystąpienia wielokrotnie podkreślano dobre wyniki osiągnięte przez grajewskich policjantów. Komendant zaznaczył, że sprawnemu funkcjonowaniu Policji mają służyć także wprowadzone w 2016 roku innowacyjne projekty takie jak in. aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, przedstawiając dotychczasowe efekty działania policyjnego narzędzia. Z analizy przedstawionych danych wynikało, iż 2016 r. to kolejny rok z rzędu, kiedy przestępczość w powiecie grajewskim spada. Na zakończenie odprawy Komendant mł. insp. Wiesław Mursztyn podziękował policjantom za ich pracę oraz podkreślił wagę dobrej współpracy z samorządem oraz służbami i instytucjami, na co dzień współpracującymi z Policją. Zaproszeni goście także wyrazili zadowolenie z poziomu pracy grajewskiej Policji życząc policjantom dalszych sukcesów w służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.