Spotkanie z uczniami w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu

Data publikacji 08.02.2017

W ramach obchodzonego wczoraj (07.02) Dnia Bezpiecznego Internetu przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grajewie spotkał się z uczniami klas szóstych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie. Tematem przewodnim było propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Wczoraj pracownik cywilny, zajmujący się profilaktyką w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie, przeprowadził spotkania z szóstoklasistami jednej ze grajewskich szkół podstawowych. Na początku prelekcji omówiono pozytywne zastosowanie Internetu,  oraz jego wykorzystanie zarówno w edukacji, kontaktach rówieśniczych, jak również jako formę twórczej rozrywki. Obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu, przedstawiono również związane z nim zagrożenia. Jednym z nich jest agresja rówieśnicza, która przybiera coraz to nowe formy, często trudne do zaobserwowania przez nauczycieli lub rodziców dziecka. Aby przybliżyć uczestnikom wczorajszego spotkania temat cyberprzemocy, zaprezentowano kilkunastominutowy film pt. „Gdzie jest Mimi?”. Uczniowie dowiedzieli się,  że nawet pozornie błahe sytuacje potrafią stać się dla ich ofiar olbrzymim obciążeniem. Ponadto dzieci dowiedziały się, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna, i każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci. Przedstawiciel grajewskiej policji przestrzegał również przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu. Wczorajsze spotkania były doskonałą okazją, by uświadomić młodym ludziom, jak należy dbać o własne bezpieczeństwo oraz nie popaść w konflikt z prawem.