Działania "Pieszy" - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "Pieszy"

Data publikacji 31.03.2017

W dniu dzisiejszym grajewscy policjanci prowadzą działania pod nazwą „Pieszy”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Ponadto w ramach prowadzonych działań funkcjonariusze stanowczo reagują na każde wykroczenie w ruchu drogowym, a w szczególności na naruszanie przepisów dotyczących właściwego zachowania się kierujących wobec pieszych oraz na wykroczenia popełniane przez samych pieszych.

Podczas dzisiejszej akcji, mundurowi przyglądają się zachowaniu pieszych na drodze, ponieważ do najczęściej do wypadków z ich udziałem dochodzi na oznakowanych przejściach oraz w rejonie skrzyżowań. Najczęstsze błędy pieszych to: wtargnięcia na jezdnię, przechodzenie na drugą stronę jezdni w miejscach niedozwolonych oraz wejście na drogę zza pojazdu. Należy również podkreślić, że kierowcy samochodów również nie zawsze zachowują szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych i często są sprawcami wielu wypadków. Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego prowadzone na drogach powiatu grajewskiego cyklicznie i będą kontynuowane.