"Ogólnopolski Głos Profilkatyki 2017" w Grajewie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Ogólnopolski Głos Profilkatyki 2017" w Grajewie

Data publikacji 02.06.2017

Wczoraj 1 czerwca 2017 r. odbyła się ogólnokrajowa akcja „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” promująca styl życia wolny od uzależnień i przemocy. Akcja ta zbiegła się z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Grajewscy policjanci przy współpracy z Grupą Profilaktyków z Warszawy Powiśle - Adamem Sokołem i Jackiem Nerkowskim , Pedagogiem szkolnym z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczącą Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie również włączyli się w to ogólnopolskie przedsięwzięcie.

Wczoraj, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grajewie wspólnie z uczniami grajewskich szkół gimnazjalnych włączyli się w akcję pn. „Ogólnopolski Głos profilaktyki”. Inicjatorami akcji była Komenda Główna Policji oraz społeczność programu „Profilaktyka a Ty”. Organizatorzy przedsięwzięcia zaproponowali, aby stała się ono ogólnonarodowym zrywem jedności pokoleniowej, instytucjonalnej i środowiskowej w działaniach skierowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Ogólnopolski Głos Profilaktyki zbiegł się w tym roku z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. W ramach akcji grajewscy policjanci zaprosili do udziału profilaktyków, którzy przygotowali spektakl profilaktyczny promujący zdrowy styl życia wolnego od uzależnień i patologii wśród dzieci i młodzieży. Młodzież nie tylko z zainteresowaniem słuchała prelekcji na temat niebezpiecznych skutków ryzykownych zachowań, ale także aktywnie włączyła się w dyskusję z profilaktykami. Prelegenci w jasny i klarowny sposób komunikacji werbalnej przeplatanej muzyką hiphopu odsłonili młodzieży dramaty młodych ludzi uwikłanych w demoralizację. Punktualnie o godzinie 12: 00 uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Grajewie odczytała odezwę społeczności PaT i wszyscy zebrani wzięli udział w tzw. Zrywie Wolnych Serc, gdzie przez 60 sekund wspólnie wybijano rytm serca, jako symbol jedności z ludźmi, którym nie jest obojętna idea życia wolnego od uzależnień i przemocy. Następnie młodzież zaprezentowała przygotowane własnoręcznie hasła profilaktyczne, promujące modę na życie bez uzależnień, przemocy, na życie bezpieczne, którego wartością jest wolność.

Na koniec imprezy przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie podziękowali  Panu Dariuszowi Latarowskiemu - Burmistrzowi Miasta Grajewo, Pani Barbarze Kochanowskiej Przewodniczącej Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pani Anecie Gardyneckiej - Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Grajewie za wsparcie finansowe w realizacji spektaklu profilaktycznego oraz Panu Tomaszowi Dudzińskiemu - Dyrektorowi Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie i jego pracownikom za pomoc w organizacji imprezy.

Wyrazy wdzięczności przekazano także Pani Annie Formejster - Pedagogowi z Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Grajewie za wsparcie, zaangażowanie oraz aktywny udział w przygotowaniach do wczorajszego spotkania z młodzieżą.

Na zakończenie imprezy można było wykonać pamiątkowe zdjęcia oraz porozmawiać z profilaktykami indywidualnie, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

KPP w Grajewie